نامه ی جمعی از اساتید دانشگاه ها در حمایت از مطهری
23 ژانویه 2015
ساعت انتشار مطلب : 17:42 | Print This Post Print This Post
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)

تعدادی از اساتید دانشگاههای کشور طی نامه ای به دکتر علی لاریجانی، از مواضع دکتر علی مطهری، نماینده ی مردم تهران در مجلس حمایت کرده و نوشتند: انتظار داریم جناب عالی به عنوان رییس محترم مجلس، پاسخی در خور ارائه فرمایید. علاوه بر این امیدواریم که تدبیر رهبری نظام و مسوولین قوای سه گانه موجبات ترمیم این مساله ی پنج ساله بر پیکر این سرزمین را فراهم آورند.

متن کامل این نامه به همراه امضاهای آن که در اختیار انصاف نیوز قرار گرفته در پی می آید:

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی، جناب آقای دکتر علی لاریجانی
با سلام و احترام

بدین وسیله اینجانبان، جمعی از اساتید دانشگاههاى کشور تأسف عمیق خود را از آنچه در روز یک شنبه مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۱ در مجلس شورای اسلامی گذشت، اعلام می کنیم. ما نیک می دانیم که بر طبق اصل ۸۴ قانون اساسی، هر نماینده در برابر تمام ملت مسوول است و حق دارد در همه ی مسایل داخلی و خارجی کشور اظهارنظر کند.

کسانى که به جاى دفاع از چنین حقى، خود با صور مختلف موجب تضییع آن شده و مانع ایفاى وظیفه و مسؤولیت نمایندگى می شوند، چگونه می توانند مردم اخلاق مدار، صلح طلب و حق جوی این مرز و بوم را نمایندگی کنند؟ آنانی که هیچگاه به وحدت ملی وقعی ننهاده اند.

در پایان ما امضا کنندگان این نامه ضمن حمایت از خواست آقاى دکتر على مطهرى نماینده ی شجاع مردم تهران، انتظار داریم جناب عالی به عنوان رییس محترم مجلس، پاسخی در خور ارائه فرمایید. علاوه بر این امیدواریم که تدبیر رهبری نظام و مسوولین قوای سه گانه موجبات ترمیم این مساله ی پنج ساله بر پیکر این سرزمین را فراهم آورند.

اسامی امضاکنندگان این بیانیه به ترتیب حرف الفبا به شرح زیر است:

نام دانشگاه محل خدمت نام خانوادگی و نام
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ابراهیمی – رضا
دانشگاه صنعتی شریف ابریشم چی – احمد
دانشگاه اصفهان احسانپور – علی اکبر
دانشگاه هرمزگان احمدی – رضا
دانشگاه شیراز احمدی – محمد رحیم
دانشگاه یاسوج ادهمی – ابراهیم
دانشگاه شیراز ارشاد – مجید
دانشگاه خلیج فارس اسکندری – حسین
دانشگاه زنجان اسلامی – محرم
دانشگاه آزاد اسلامی – واحد کرج اشکوری – پریدخت
دانشگاه صنعتی اصفهان اصغری – کیوان
دانشگاه شهرکرد اصلانی – محمد رضا
دانشگاه پیام نور افتاده – محسن
دانشگاه تربیت مدرس افتخاری – رکن الدین
دانشگاه علم و صنعت ایران افشار – عباس
دانشگاه علم و صنعت ایران افشار – محمد هادی
دانشگاه شیراز افلاک سیر – عبدالعزیز
دانشگاه قم الله بداشتی –
دانشگاه شهید چمران اهواز الهامپور – حسین
دانشگاه شهید چمران اهواز امام – سید عباس
دانشگاه علم و صنعت ایران امامی – سید جواد
دانشگاه فرهنگیان فارس اناری نژاد – عباس
دانشگاه فردوسی مشهد انصاری – حسین
دانشگاه یزد انوریه – سید محمد
دانشگاه یاسوج اولیائی – حمید رضا
دانشگاه بیرجند ایل بیگی – سعید
دانشگاه فردوسی مشهد ایمان پور – محمد تقی
دانشگاه خلیج فارس آذین – رضا
دانشگاه بیرجند آقاابراهیمی – محمد رضا
دانشگاه سیستان و بلوچستان آقائی – علی رضا
دانشگاه خلیج فارس آورا – عبدالله
دانشگاه یاسوج بازیار – محمد حسین
دانشگاه شیراز بحرانی – جعفر
دانشگاه سلمان فارسی کازرون براتی – فرهاد
دانشگاه صنعتی امیرکبیر بروجردیان – ناصر
دانشگاه الزهرا بزازان – فاطمه
دانشگاه شهید چمران اهواز بستانی – قاسم
دانشگاه یاسوج بلوچی – حمید رضا
دانشگاه شیراز بنان – محمد رضا
دانشگاه شهید باهنر کرمان بنی اسدی – حسن
دانشگاه گیلان بی آزار – جعفر
دانشگاه شهید چمران اهواز پارسا – عبدالله
دانشگاه یاسوج پارسائی – سیامک
دانشگاه گیلان پرستش – رضا
دانشگاه فردوسی مشهد پورافشاری چنار – مهدی
دانشگاه شهید چمران اهواز پیش بین – جهانمیر
دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان جعفری – سیروس
دانشگاه شیراز جوکار – بهرام
دانشگاه شهید بهشتی حجت – مینو
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان حسن زاده – اکبر
دانشگاه شیراز حسن لی – علی مراد
دانشگاه شیراز حسینچاری – مسعود
دانشگاه فسا حسینی – رادمرز
دانشگاه صنعتی اصفهان حسینی – سید عبد الکریم
دانشگاه خلیج فارس حسینی – عالی
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی حمیدی – فریده
دانشگاه علم و صنعت ایران حیدری – حسین
دانشگاه آزاد اسلامی – واحد کرج خاتمی – حمید رضا
دانشگاه پیام نور خاتمی پور – حامد
دانشگاه فردوسی مشهد خداددادی – ابراهیم
دانشگاه یاسوج خواجوی – مختار
دانشگاه تربیت مدرس خوش تقاضا – محمد هادی
دانشگاه شهید چمران اهواز دادخواه – حسن
دانشگاه یزد دادفرنیا – شایسته
دانشگاه شهید چمران اهواز داودی – ایران
دانشگاه فردوسی مشهد دستورانی – محمد تقی
دانشگاه تهران دولتشاهی – محرم
دانشگاه قم دیاری بیدگلی – محمد تقی
دانشگاه علم و صنعت ایران ذهبیون – باقر
دانشگاه یاسوج ذوالفقاری – رقیه
دانشگاه صنعتی امیرکبیر رحمتی – فرهاد
دانشگاه خوارزمی رضائی – خلیل
دانشگاه مازندران رضوانیان – قدسیه
دانشگاه شهرکرد رئیسی – فائز
دانشگاه شیراز زارع – محمد
دانشگاه گیلان زالی – نادر
دانشگاه شیراز زمردیان – سید محمد علی
دانشگاه آزاد اسلامی – واحد کرج سالمی گلعذانی – علی
دانشگاه فردوسی مشهد سپهری شاملو – زهره
دانشگاه مازندران ستاری – رضا
دانشگاه ایلام سلطانی – حسن
دانشگاه بین المللی امام خمینی سلطانی فرانی – علی اصغر
دانشگاه صنعتی اصفهان سلطانی کوپائی – سعید
دانشگاه شهید چمران اهواز شجاع پوریان – ولی الله
دانشگاه شهید باهنر کرمان شریفی – حمید
دانشگاه سیستان و بلوچستان شعبانزاده – مریم
دانشگاه شیراز شمشیری – بابک
دانشگاه خلیج فارس شیرزادی – احمد
دانشگاه تهران صالحی فتح آبادی – حسن
پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری صانعی – مجتبی
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی صباغ یزدی – سعید رضا
دانشگاه شیراز صحراگرد – رحمان
دانشگاه شهید چمران اهواز صفائی مقدم – مسعود
دانشگاه شیراز صفوی – سید علی اکبر
دانشگاه شهید چمران اهواز صنیعی – محسن
دانشگاه شیراز عابدینی – محمد جواد
دانشگاه صنعتی اصفهان عالم رجبی – علی اکبر
دانشگاه آزاد اسلامی – واحد تهران شمال عبدالکریمی – بیژن
دانشگاه شیراز عریان – احمد
دانشگاه شهید باهنر کرمان علومی – محمد مهدی
دانشگاه علم و صنعت ایران علی الحسابی – علی
دانشگاه خوارزمی علی عسکری – مجید
دانشگاه خوارزمی علیمحمدی – داریوش
دانشگاه صنعتی امیرکبیر فتحی – سید حمید
دانشگاه علم و صنعت ایران فتحی – محمود
دانشگاه شهید چمران اهواز فرج پهلو – عبدالحسین
دانشگاه علم و صنعت ایران فرداد – عباس علی
دانشگاه زنجان فولادوند – محمد ابراهیم
دانشگاه شیراز فیروزآبادی – حبیب
دانشگاه علم و صنعت ایران قائم مقامی – پروین
دانشگاه شهید چمران اهواز قدردان مشهدی – علی رضا
دانشگاه شهرکرد قربانی – بهزاد
دانشگاه رازی قشقائی – علی
دانشگاه شهید چمران اهواز قمشی – مهدی
دانشگاه خلیج فارس کاروان – مهرداد
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی کازرونی – افشین
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی کازرونی – مهرداد
دانشگاه علم و صنعت ایران کثیری – نوراله
دانشگاه یاسوج کرمی کالوس- آیت اله
دانشگاه گلستان کریمی – جلال
دانشگاه مازندران کریمی – زهرا
سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی کمالی – محمد علی
دانشگاه خوارزمی کیوانی – جعفر
دانشگاه خلیج فارس ماهینی – محمد رضا
دانشگاه صدرا محقق معین – محمد حسن
دانشگاه شیراز محمد بیگی – شاهرخ
دانشگاه علم و صنعت ایران محمدی – تورج
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مرآتی – محمد رضا
دانشگاه اورمیه مردانی – کریم
دانشگاه شهید باهنر کرمان مصطفوی – علی
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی مقدم فر – علی رضا
دانشگاه پیام نور منتی نژاد – صادق
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مهکی – بهزاد
دانشگاه علوم پزشکی اهواز موسویان – مجتبی
دانشگاه علم و صنعت ایران میلانی حسینی – سید محمد رضا
دانشگاه مازندران ندیمی – رضا
دانشگاه شیراز نصیری – سید مهدی
دانشگاه گیلان نصیری – کامله
دانشگاه قم نکونام – جعفر
دانشگاه خلیج فارس یزدان پناه – طاهر


نظرات کاربران :

ارسال یک پاسخ

معادله امنیتی *

اطلاعات مطلب
  • ارسال كننده : tahlil با 4743 مطلب ارسالي
  • كد مطلب : 520
  • تعداد ديدگاه هاي به ثبت رسيده : ۰ ديدگاه
آخرین اخبار
تبليغات